LASTETANTS - TANTSUTREENINGUD LASTEAEDADES

Lastetants on kombineeritud erinevatest tantsustiilidest (ballett, kaasaegne tants, showtants), et arendada lapsi võimalikult mitmekülgselt ja anda neile võimalus tutvuda erinevate tantsustiilidega. Lastetantsu eesmärk on tutvuda tantsumaailmaga läbi erinevate mängude ja muusikaliste loovtegevustega, et panna lapsi tantsu armastama ja tantsulise liikumise vastu huvi tundma.

Oma tundides kasutame erinevaid vahendeid (pallid, rätid jms), et laste loovust arendada ja anda tunnile sisu juurde. Lisaks tavapärasele muusikalisele liikumisele ja mängule kasutame oma tantsutundides ka tantsuteraapia ning lastejooga elemente. Erinevaid lähenemisi oskuslikult ja läbimõeldult tantsutunni sisusse põimides on meie tunnid laste jaoks huvitavad, lõbusad, aga samal ajal ka mitmekülgselt arendavad.

Eelkooliealiste õppekavas oleme aluseks võtnud eelkõige laste vaimse ning füüsilise arengu. Arvestame, milleks lapsed vastavas vanuses kehaliselt ja psühholoogiliselt võimelised on ning arendame neid oskuseid mänguliselt läbi tantsulise liikumise ja muusika.

0
x
Nädalas
0
min
Kestvus
0
+
Tantsutundi hooajal

LASTETANTSU ÕPPEKAVA

Lastetantsu tunnid põhinevad järgmistel kompetentsidel:

  • Tants ja rütmika
  • Kehatunnetus ja loovus
  • Liikumine (koordinatsioon, tähelepanu, painduvus, tasakaal)

Tantsutundidele lisaks sisaldab lastetantsu õppekava:

  • Vanemate gruppide lastele esinemisi Tantsustaari jõulu- ja kevadkontserdil (5-7a)
  • Võimalusel esinemisi lasteaia üritustel
  • Temaatilisi tantsulaagreid
  • Õppeaasta lõpus avatud tantsutunde lapsevanematele

Lastetantsu tundidesse ootame tantsima kõiki 3-7aastaseid tantsuhuvilisi. Tantsutunnid toimuvad erinevates Harjumaa lasteaedades lasteaia päeva jooksul 1x nädalas ja kestavad 30 minutit. Meie tantsuõpetajad võtavad lapsed ise rühmast tundi kaasa ning toimetavad kõik tantsijad pärast tundi turvaliselt oma rühma tagasi. Tutvu ka Tantsustaari tantsuhooaja sisekorrareeglite ja maksmiskorraga.